Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Objecte: La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, té per objecte establir el règim jurídic bàsic de la conservació, l'ús sostenible, la millora i la restauració del patrimoni natural i de la biodiversitat, com a part del deure de conservar i del dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona.

Aquesta Llei incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres, i la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. I té caràcter bàsic d'acord amb el que s'estableix a la disposició final 2a de la pròpia norma, tret de l'art. 72.2 i de la disposició addicional 1a, que s'apliquen només a l'Administració de l'Estat, els seus organismes públics i les agències estatals.

La Llei deroga la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i la fauna silvestres, i la disposició addicional 1a de la Llei 20/2006, de 28 d'abril, que modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de la forest, entre d'altres. També modifica el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei d'aigües, i la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

Data que entra en vigor: L'endemà de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 299, de 14 de desembre de 2007.

Observacions: La present norma ha estat modificada per la Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE núm. 227, de 22.09.2015)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica