Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Descripció:

Llei 42/2015, de 5 d'octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.


Objecte:

Dur a terme una reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

 

Resulta d'especial interès la disposició final quarta, per la qual es modifica la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa per tal de permetre que els funcionaris públics, que no tenen reconegut el dret de justícia gratuïta amb independència dels seus recursos, puguin comparèixer per si mateixos en defensa dels seus drets estatutaris, quan es refereixin a qüestions de personal que no impliquin separació d'empleats públics inamovibles, amb el que es recupera la regulació ja existent amb anterioritat a la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.


Data d'entrada en vigor:

La present Llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE.

 No obstant això, les previsions relatives a l'obligatorietat de tots els professionals de la justícia i òrgans i oficines judicials i fiscals, que encara no ho facin, d'emprar els sistemes telemàtics existents en l'Administració de Justícia per a la presentació d'escrits i documents i la realització d'actes de comunicació processal en els termes de la llei processal i de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, entraran en vigor l'1 de gener de 2016, respecte dels procediments que s'iniciïn a partir d'aquesta data.
D'altra banda, les previsions relatives a l'arxiu electrònic d'apoderaments apud acta i a l'ús pels interessats que no siguin professionals de la justícia dels sistemes telemàtics existents en l'Administració de Justícia per a la presentació d'escrits i documents i la realització d'actes de comunicació processal en els termes anteriorment indicats, entraran en vigor l'1 de gener de 2017.

Les modificacions dels articles 648, 649, 656, 660 i 671 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, entraran en vigor el 15 d'octubre de 2015.


Publicació oficial:

BOE núm. 239, de 6 d'octubre de 2015.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
divendres
novembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica