Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado

Descripció:

Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat.


Objecte:

La present llei té per objecte:

  •  Promoure i facilitar la participació solidària de la ciutadania en actuacions de voluntariat realitzades a través d'entitats de voluntariat, dins i fora del territori de l'Estat i d'acord amb els valors i principis del voluntariat.
  •  Fixar els requisits que han de reunir els voluntaris i el règim jurídic de les seves relacions amb les entitats de voluntariat i amb les persones destinatàries de les actuacions de voluntariat.
  • Descriure la cooperació que, en l'àmbit de les seves respectives competències, poden dur a terme les Administracions públiques, dins del marc de la Constitució i dels Estatuts d'Autonomia en matèria de voluntariat.
  • Determinar les funcions de l'Administració General de l'Estat en l'àmbit de les seves competències en matèria de voluntariat.

Pel que respecta als ens locals, s'ha de destacar l'article 19:

Artículo 19. Colaboración de las entidades locales.

Las entidades locales como Administraciones públicas más cercanas a las personas destinatarias de las acciones de voluntariado, promoverán, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en colaboración con el resto de las Administraciones y especialmente con las comunidades autónomas, el desarrollo del voluntariado en los ámbitos a que se refiere el artículo 6 de esta Ley, como instrumento para ampliar el conocimiento de la población respecto a los recursos comunitarios y para vincular a la ciudadanía con su contexto social, económico y cultural más próximo.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 247, de 15 d'octubre de 2015.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

28
dissabte
novembre 28, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica