Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (text consolidat)

 

 

Descripció: Llei 6/2014, de 7 d'abril, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Objecte: Establir diferents modificacions del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

D'especial interès per als ens locals és la modificació de l'article 7 sobre competències dels municipis. Així mateix, també es modifica la DT 2a de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora sobre la pràctica de les notificacions en la Direcció Electrònica Vial i en el tauler d'edictes de sancions de trànsit.

Per la seva banda, la DA 2a fa referència a la imposisicó de condicions especials d'execució en la contractació de serveis de seguretat privada per les administracions públiques, en relació amb l'article 118, del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Decret legislatiu 3/2011, de 4 de novembre (TRLCSP).

Data que entra en vigor: Al cap d'1 mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació al BOE, excepte l'apartat trenta-sis de l'article únic, lavigència del qual queda demorada fins a l'entrada en vigor de la modificació del Reglament General de Circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre.

 

Publicació oficial: BOE núm. 85 de 8 d'abril de 2014.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació anexa).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

18
dimarts
maig 18, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica