Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Descripció:

Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.


Objecte:

Modificar la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per tal d'establir nous mecanismes de finançament de les comunitats autònomes i adaptar-ne la normativa relacionada.

També es modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en concret la DA 20a que regula el règim dels consorcis en el sentit de permetre la contractació de personal directament per part del consorci en els casos en què no resulti possible comptar amb presonal procedent de les administracions participants en el consorci degut a la singularitat de les funcions a desenvolupar.

Així mateix, resulta d'interès per als ens locals la modificació de la següent normativa:

- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

28
dissabte
novembre 28, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica