Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica

Objecte:

L'objecte d'aquesta llei és establir un marc regulador per a crear un entorn més favorable a l'activitat econòmica i facilitar la competència i la inversió, d'acord amb la normativa de procediment administratiu i el model català d'administració electrònica.

La finalitat d'aquesta llei és facilitar l'activitat econòmica en l'entorn digital. A aquest efecte, s'estableixen els principis, els criteris i els instruments aplicables a les administracions públiques de Catalunya per a fer possible una relació àgil i eficient, en un entorn digital, amb les persones que acompleixen o volen acomplir una activitat econòmica des de les perspectives següents:


a) La reducció de les càrregues administratives.
b) El disseny de serveis digitals proactius basats en la gestió i l'anàlisi de les dades aportades pels titulars de les activitats, de manera que l'ús intensiu de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies garanteixi que les dades s'aporten una única vegada.
c) La consolidació d'instruments de col·laboració i de coordinació entre les administracions públiques de Catalunya en l'exercici de les competències de regulació, intervenció i control de l'activitat econòmica.
d) El foment de projectes empresarials estratègics per al creixement econòmic i el garantiment d'un procés ordenat i equilibrat de transició cap a nous models de negoci, de més valor afegit i de més presència tecnològica, per tal de mantenir el teixit productiu i l'ocupació.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L'obligació de les administracions públiques catalanes d'adaptar-se al model de relació amb les empreses, a la incorporació dels diferents procediments administratius a la cerca guiada i a la incorporació de les diferents col·leccions de dades estandarditzades al Directori d'empreses, establiments i registres, entra en vigor al cap de dos anys de la publicació a què fa referència l'apartat 1.

Els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei es regeixen per la normativa anterior, sens perjudici del dret de la persona interessada a desistir del procediment iniciat i acollir-se a les disposicions d'aquesta llei.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8307, de 31 de desembre de 2020.


Observacions:

Nou! Com a document adjunt trobareu una comparativa dels annexos de la Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa i la nova Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica.

Es deroguen les disposicions següents de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica:

a) Els títols I i II.
b) L'apartat 1 de l'article 21.
c) Les disposicions addicionals primera, segona, quarta, cinquena, sisena, setena i novena. d) Les disposicions transitòries primera i tercera.
e) Les disposicions finals primera, segona i tercera.
f) Els annexos I i II.

Es deroguen les lletres b, c i d de l'article 124 del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, del 31 d'agost.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica