Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: LLEI 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Objecte: Aquesta llei té per objecte establir les mesures i els instruments per a fer possible la regularització de les urbanitzacions que presenten dèficits de serveis i d'urbanització. Als efectes d'aquesta llei s'entén per urbanització l'àmbit de sòl on s'ha iniciat un procés de transformació amb l'objectiu d'implantar-hi una àrea o zona residencial de baixa densitat.

La finalitat principal d'aquesta llei és afavorir la finalització de les obres d'urbanització i l'establiment de serveis a les urbanitzacions, amb l'objectiu d'assolir-ne la integració en el municipi i de millorar-ne la qualitat de vida dels residents, en el marc d'un desenvolupament urbanístic sostenible. Així mateix, quan sigui possible i desitjable per a reduir els costos i l'impacte ambiental, aquesta llei es proposa afavorir la reducció dels àmbits inicialment previstos per al desenvolupament de les urbanitzacions.

Aquesta llei s'aplica a les urbanitzacions que compleixen les condicions següents:

a) Estar integrades majoritàriament per edificacions aïllades destinades a habitatges unifamiliars.

b) Estar mancades, totalment o parcialment, d'obres d'urbanització o de dotació dels serveis urbanístics que estableix l'article 27 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, o tenir aquestes obres i aquests serveis en un estat manifestament precari, que no permeti donar un servei adequat a l'àmbit.

c) Disposar d'obres d'urbanització que no hagin estat objecte de recepció per l'ajuntament.

d) Haver-se implantat en el territori entre l'entrada en vigor de la Llei del sòl i ordenació urbana del 12 de maig de 1956 i l'entrada en vigor de la Llei 9/1981, del 18 de novembre, de protecció de la legalitat urbanística. A aquests efectes, s'entén per implantació el procés principal de transformació física i parcel·lació del sòl amb l'objectiu de crear un àmbit residencial.

 

Data en què entra en vigor: Als 20 dies de la publicació al DOGC.

 

Publicació oficial: DOGC núm. 5342, de 19 de març de 2009.

 

 

(Podeu trobar l'enllaç a la Llei a la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa, així como un resum de la mateixa. Norma inclosa a la Reunió comarcal d'actualització jurídica, maig de 2009.)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

02
dimecres
desembre 02, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica