Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

[Actualitzat] Legislació: LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni

Objecte:

Aquesta llei conté un conjunt de mesures, tant fiscals i financeres com administratives, unes de caràcter purament executiu i altres de caràcter normatiu, referides a diferents àrees d'activitat que, amb vocació de permanència en el temps, contribueixen a la consecució de determinats objectius d'orientació pluriennal perseguits per la Generalitat mitjançant l'execució pressupostària.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el DOGC,llevat de:

a) Els capítols V, VI, VII i VIII del títol I de la part primera, relatius a l'impost sobre grans establiments comercials; a l'impost sobre les estades en establiments turístics; a l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics, i a l'impost sobre les begudes ensucrades envasades, que entren en vigor el primer dia del trimestre següent a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
b) El capítol IX del títol I de la part primera, relatiu a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, el qual és exigible a partir de 1'1 de gener de 2018, excepte en el cas de les motocicletes, en què és exigible a partir de l'1 de gener de 2019.
c) Els apartats 4 i 5 afegits a l'article 37 del text refós de la Llei de patrimoni, que són aplicables en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la llei present.
d) La modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, que és aplicable a partir de l'aprovació de la disposició reglamentària corresponent.


Publicació oficial:

DOGC núm. 7340, de 30 de març de 2017.


Observacions:

La Unitat de Secretaria Intervenció Municpal ha elaborat un resum de la present llei amb els aspectes més rellevants per al món local.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

25
dimarts
abril 25, 2017
Esdeveniments d'avui
24-04-17 13:30:00 CEST - 30-04-17 14:30:00 CEST
12-04-17 10:45:00 CEST - 30-04-17 11:45:00 CEST
04-04-17 11:52:00 CEST - 30-04-17 12:52:00 CEST
31-03-17 02:00:00 CEST - 28-04-17 01:30:00 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica