Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes

(Aquesta llei ha estat modificada per:

- Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost)

 

Objecte: Aquesta Llei té per objecte garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el seguiment dels plans i programes que poden tenir efectes significatius en el medi ambient i que aprova l'Administració de la Generalitat, l'Administració local o el Parlament, per mitjà de l'avaluació ambiental de dits plans i programes.

La norma completa la Llei estatal 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. Recull singularitats própies que comporten un pas més enllà de la normativa estatal. Cal destacar el capítol II que inclou, dins de l'àmbit d'aplicació de l'avaluació ambiental, no només els plans i programes d'iniciativa pública, sinó també els de promoció privada que hagin de ser adoptats o aprovats per l'Administració pública o mitjançant llei.

És important, des del punt de vista urbanístic, la disposició addicional cinquena, que estableix aspectes concrets procedimentals de l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.

Data d'entrada en vigor: Als 20 dies de la seva publicació al DOGC.

Publicació: DOGC núm. 5374, de 7 de maig de 2009
 

(Podeu trobar la norma a la zona d'informació annexa, així com un resum de la mateixa. Norma inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de novembre de 2009.).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica