Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres

(Determinats preceptes d'aquesta llei han estat modificats i afegits per la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l'activitat administrativa - articles 146 a 153-).

 

Objecte: Establir una sèrie de mesures fiscals i financeres a través de l'aprovació, modificació i derogació de diverses normes apicables a l'àmbit de Catalunya.

En concret, pel que respecta als ens locals són d'especial interès:

- l'article 2 , de modificació de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

- la DA quarta, de creació de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.

- la DA tretzena, de modificació de l'article 10 (Autorització dels ajuntaments), del Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior.

- La DT segona, sobre autoritzacions per a la venda no sedentària anteriors a l'entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010.

- La DT tercera, sobre autoritzacions per a la venda no sedentària posteriors a l'entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010.Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat de la modificació de l'article 15 de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, establerta per l'article 2 d'aquesta llei; i les modificacions dels apartats 1, 2 i 3 de l'article 69, de l'apartat 1 de l'article 71, de l'apartat 1 del article 72, de l'apartat 4 del article 74, de les disposicions addicionals primera, cinquena i sisena, de l'apartat 5 de la disposició addicional novena, i de l'annex 6 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, que entren en vigor l'1 d'octubre de 2011.


Publicació oficial: DOGC núm. 5931, de 29 de juliol de 2011.

  (Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)

Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica