Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden EHA/4078/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan determinados artículos del Regamento general de recaudación, aprobado por Real decreto 939/2005, de 29 de julio

Objecte: Aquesta ordre desenvolupa els articles del Reglament general de recaptació relatius als interessos de demora del període executiu, en l'àmbit de les competències de l'Estat (art. 72.5) i els anuncis de subhastes, quan l'import del bé alienat sigui superior a determinats imports (art. 101.3). També estableix els requisits de suficiència dels certificats d'assegurances de caució en els supòsits d'ajornaments i fraccionaments.

Data que entra en vigor: El dia 1 de gener de 2006.

Publicació oficial: BOE núm 311, de 29 de desembre de 2005.

(Trobareu la norma i un resum d'aquesta a la zona d'informació annexa)

(Norma inclosa al bloc de normativa de la Reunió trimestral de comarques de març de 2006)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
divendres
abril 23, 2021
Esdeveniments d'avui
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
06-04-21 02:00:00 CEST - 01-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica