Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020

Descripció:

Ordre HAC/114/2021, de 5 de febrer, per la que es modifica l'Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la que s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels Programes Operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020.


Objecte:

Es modifica Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020 que va aprovar les normes sobre les despeses subvencionables pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i que siguin finançats conforme a l'establert en el Reglament (UE) n.º 1303/2013 del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) n.º 1083/2006 del Consell.


Data d'entrada en vigor:

La present ordre ministerial entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació al BOE.

No obstant això, seran aplicables les normes sobre despeses subvencionables que s'estableixen en els apartats 5 i 7 de la norma 1; en els apartats 2, 3 i 5 de la norma 3; en l'apartat 1 de la norma 6 i en les normes 13, 14 i 14 bis, a les despeses en què s'hagi incorregut pel beneficiari i que hagin estat abonats a partir a partir del dia 2 d'agost de 2018.
D'altra banda, seran aplicable les normes sobre despeses subvencionables que s'estableixen en els apartats 2, 3 i 4 de la norma 1, en l'apartat 4 de la norma 3, en l'apartat 5 de la norma 10, en la norma 10 bis, en la lletra b) de l'apartat 5 de la norma 12 i en l'apartat 6 de la norma 16 a les despeses en què s'hagi incorregut pel beneficiari i que hagin estat abonats a partir del dia 1 de febrer de 2020.


Publicació oficial:

BOE núm. 37, de 12 de febrer de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica