Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local, aprobadas por las Órdenes HAP/1781 y 1782/2013, de 20 de septiembre

Descripció:

Ordre HAC/1364/2018, de 12 de desembre, per la qual es modifiquen els plans de comptes locals annexos a les instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local, aprovades per les Ordres HAP/1781 i 1782/2013, de 20 de setembre.


Objecte:

Modificació del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local annex a la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre i modificació del Pla de Comptes Local Simplificat annex a la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre.


Data d'entrada en vigor:

La present Ordre entrarà en vigor l'1 de gener de 2019. A aquests efectes es practicaran els oportuns ajustos a l'assentament d'obertura de la comptabilitat a aquesta data amb la finalitat de classificar degudament els saldos dels comptes afectats.


Publicació oficial:

BOE núm. 308, de 22 de desembre de 2018.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

29
diumenge
novembre 29, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica