Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, "Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria

Descripció:

Ordre HAC/1400/2018, de 21 de desembre, per la qual s'aprova el model 233, "Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats" i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació, i es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.


Objecte:

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, modifica la redacció de l'article 81 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les Lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda dels no Residents i sobre el Patrimoni.

D'acord amb aquesta modificació, l'apartat 2 de l'article 81 preveu que l'import de la deducció per maternitat es pugui incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet en el període impositiu despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.

L'apartat 5 del citat article 81 estableix l'obligació d'informació que han de complir les guarderies o centres infantils. Aquesta obligació d'informació ha estat desenvolupada per l'apartat 9 de l'article 69 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial decret 304/2004, de 20 de febrer.

En ús de l'habilitació continguda en l'apartat 10 de l'article 69 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques s'aprova el model de declaració 233 «Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados».


Data d'entrada en vigor:

La present ordre entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE, i serà aplicable, per primera vegada, per a la presentació de les declaracions informatives corresponents a l'exercici 2018.


Publicació oficial:

BOE núm. 312, de 27.12.2018.


Observacions:

La presentació d'aquesta declaració informativa es realitzarà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l'any immediat anterior.
Excepcionalment, per a l'exercici 2018, el termini de presentació de la declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats serà el comprès entre l'1 de gener i el 15 de febrer de 2019.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

22
divendres
gener 22, 2021
Esdeveniments d'avui
21-01-21 01:00:00 CET - 22-01-21 00:59:59 CET
17-01-21 01:00:00 CET - 22-01-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 21-02-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 25-01-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica