Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/ 4040/2004

Descripció: Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, aprovada per Ordre EHA/ 4040/2004, de 23 de novembre.

Objecte: Aquesta Ordre aprova la Instrucció del model bàsic de Comptabilitat Local. Les entitats locals que podran aplicar les normes contingudes a aquesta Ordre són:

a) Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi de 300.000 euros, així com aquells el pressupost dels quals superi aquest import però no excedeixi de 3.000.000 d'euros i la població dels quals no superi 5.000 habitants.
b) Les altres entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi de 3.000.000 d'euros.
c) Els organismes autònoms dependents de les entitats locals contemplades en els apartats anteriors.

No obstant això, totes les entitats locals incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Instrucció podran aplicar la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

La present Ordre deroga la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local aprovada per Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre.

Data que entra en vigor: El dia 1 de gener de 2015.

Publicació Oficial: BOE núm. 237, de 3 d'octubre de 2013.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

30
divendres
octubre 30, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 10-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 14-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica