Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden HAP/2161/2013, por la que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales y demás información por las entidades reguladas en el 3r párrafo de la DA 9ª de la Ley 47/2003, General Presupuestaria

Descripció: Ordre HAP/2161/2013, de 14 de novembre, per la qual es regula el procediment de rendició al Tribunal de Comptes dels comptes anuals i altra informació per les entitats regulades en el tercer paràgraf de la disposició addicional novena de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, que han d'aplicar el Pla General de Comptabilitat i la informació de caràcter anual, trimestral i mensual a remetre a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat per aquestes entitats.

Objecte: Regular el procediment de remissió de la informació per mitjans informàtics i telemàtics de les societats mercantils i consorcis referenciats en el tercer paràgraf de la disposició addicional novena de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 279, de 21 de novembre de 2013.

Observacions: Aquesta Ordre ha estat modificada per l'Ordre HAP/1881/2014, de 30 de setembre, la qual trobareu com a contingut relacionat.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica