Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden HAP/2161/2013, por la que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales y demás información por las entidades reguladas en el 3r párrafo de la DA 9ª de la Ley 47/2003, General Presupuestaria

Descripció: Ordre HAP/2161/2013, de 14 de novembre, per la qual es regula el procediment de rendició al Tribunal de Comptes dels comptes anuals i altra informació per les entitats regulades en el tercer paràgraf de la disposició addicional novena de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, que han d'aplicar el Pla General de Comptabilitat i la informació de caràcter anual, trimestral i mensual a remetre a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat per aquestes entitats.

Objecte: Regular el procediment de remissió de la informació per mitjans informàtics i telemàtics de les societats mercantils i consorcis referenciats en el tercer paràgraf de la disposició addicional novena de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 279, de 21 de novembre de 2013.

Observacions: Aquesta Ordre ha estat modificada per l'Ordre HAP/1881/2014, de 30 de setembre, la qual trobareu com a contingut relacionat.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

25
dimecres
novembre 25, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica