Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Descripció:

Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


Objecte:

1. L'Ordre configura i desenvolupa un Sistema de Gestió orientat a definir, planificar, executar, seguir i controlar els projectes i subprojectes en els quals es descomponen les mesures (reformes/inversions) previstes en els components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2. La present Ordre és aplicable a les entitats que integren el sector públic d'acord amb el que es disposa en l'article 2.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i a qualssevol altres agents implicats en l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència com a perceptors de fons, establint els procediments i instruments necessaris per a assegurar la coordinació i seguiment d'aquest.

3. L'Ordre és aplicable als components, estructurats en les reformes i inversions, fites i objectius que integren el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat en la Decisió d'Execució del Consell (CID).

4. Amb la finalitat de facilitar la interpretació uniforme del sistema de gestió, en l'annex I s'incorpora un Glossari de termes.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 234, de 30 de setembre de 2021.


Observacions:

Disposició transitòria única. Subministrament d'informació de períodes anteriors a l'entrada en vigor de l'Ordre, en relació amb la «Base de dades dels beneficiaris de les ajudes, de contractistes i subcontractistes».

A l'efecte del compliment del mandat establert en la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, la recopilació de les dades necessàries per a elaborar la «Base de dades dels beneficiaris de les ajudes, de contractistes i subcontractistes», en relació amb els anys 2020 i 2021, els òrgans responsables i gestors aportaran la informació sobre perceptors d'ajudes, contractistes i subcontractistes, que hagin reportat compensacions econòmiques en els anys citats, per actuacions desenvolupades en el marc del PRTR, amb el format i procediment que defineixi l'Oficina d'Informàtica Pressupostària de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

22
divendres
octubre 22, 2021
Esdeveniments d'avui
20-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
15-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica