Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Orden INT/1005/2018, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.

Descripció:

Ordre INT/1005/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats locals adscrites als Planes d'Emergència Nuclear.


Objecte:

L'objecte d'aquesta ordre és establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a millorar la dotació de les entitats locals incloses en la relació de municipis designats com a «municipis zona I» i com a «Seus d'Estacions de Classificació i Descontaminació» (ECD) o «Àrees Basi de Recepció Social» (ABRS) en els Planes d'Emergència Nuclear exteriors a les centrals nuclears (PEN), amb la finalitat de contribuir a fer efectives les previsions d'actuació contingudes en els corresponents Planes d'Actuació Municipal en Emergència Nuclear (PAMEN).


Beneficiaris:

1. Podran acollir-se a les ajudes previstes en aquesta ordre les entitats locals incloses en la relació de municipis designats com a «municipis zona I» i com a seus de «ECD» o «ABRS» en els PEN exteriors a les centrals nuclears de Santa María de Garoña (Burgos), de Almaraz (Càceres), de José Cabrera i Trillo (Guadalajara), d'Ascó i Vandellós II (Tarragona) i de Cofrents (València), que comptin amb un PAMEN aprovat per acord de l'òrgan competent de l'entitat, previ informe de l'òrgan executiu del PEN, i ratificat pel director del PEN.
2. De entre totes les entitats locals esmentades en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, solament els municipis.


Termini presentació de sol·licituds:

1. Aprovada la convocatòria respectiva, els interessats formularan les seves sol·licituds d'ajuda segons el model normalitzat que s'acompanya com a Annex a aquesta ordre, el qual estarà a la disposició de els sol·licitants per a la seva presentació electrònica, a través de la seu electrònica del Ministeri de l'Interior, de conformitat amb l'establert en l'article 14.2a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i en l'article 3.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies explicats a partir de el següent a el de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

3. El text de la convocatòria estarà disponible en la la Base de dades Nacional de Subvencions.


Data publicació:

BOE Núm. 237, de 1 d'octubre de 2018.


Òrgan gestor:

Ministeri de l'Interior


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

03
dijous
desembre 03, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica