Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden INT/182/2019, de 22 de febrero, por la que se delegan competencias en los titulares de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las Subdelegaciones del Gobierno en Pontevedra, Valencia, Castellón, Cádiz, Málaga, Sevilla, Tarragona y Teruel, en materia de subvenciones en atención a necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica

Descripció:

Ordre INT/182/2019, de 22 de febrer, per la qual es deleguen competències en els titulars de la Delegació del Govern en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les Subdelegacions del Govern a Pontevedra, València, Castelló, Cadis, Màlaga, Sevilla, Tarragona i Teruel, en matèria de subvencions en atenció a necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica.


Objecte:

1. Es delega en els titulars de la Delegació del Govern en la Comunitat Autònoma de Illes Balears, i de les Subdelegacions del Govern a Pontevedra,València, Castelló, Cadis, Màlaga, Sevilla, Tarragona i Teruel, la competència per resoldre els procediments de les sol·licituds inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre.

2. Les competències delegades en l'apartat anterior porten aparellades les d'autorització i disposició de les despeses, així com les de proposar els pagaments que es derivin de les subvencions concedides conformement a aquesta ordre.

3. En tot cas, les resolucions dels procediments indicaran expressament que s'adopten per delegació, considerant-se dictades per l'òrgan delegante.

La delegació de competències prevista en aquesta ordre resulta d'aplicació a tots els procediments de subvencions que es tramitin a l'empara del que es disposa en el Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica i s'estableix el procediment per a la seva concessió, com a conseqüència dels episodis inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret-llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta ordre produirà efectes des del dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».


Publicació oficial:

BOE núm. 49, de 26 de febrer de 2019.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

02
dimecres
desembre 02, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica