Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: ORDEN por la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por RD Legislativo 1/2004

Descripció: ORDEN EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Objecte: La valoració dels béns que reuneixin les condicions establertes a l'article 30.2.c) i a la disposició transitòria primera del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovada per Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, podrà realitzar-se mitjançant l'aplicació dels mòduls específics de valor unitari del sòl establerts en aquesta Ordre.

L'article 30.2.d) estableix que quan la modificació del planejament determini canvis de naturalesa del sòl per incloure-la en àmbits delimitats, fins que no s'aprovi el planejament de desplegament que estableixi l'edificabilitat a materialitzar en cadascuna de les parcel·les afectades, aquests béns podran ser valorats mitjançant l'aplicació dels mòduls específics pels diferents usos que s'estableixin per Ordre del Ministre d'Hisenda i la disposició transitòria primera estableix que les construccions ubicades en sòl rústic que no siguin indispensables per al desenvolupament de les explotacions agrícoles, ganaderes o forestals, mantenen la seva naturalesa urbana fins la realització d'un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.

Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 249, de 18 d'octubre de 2006. 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

25
dilluns
gener 25, 2021
Esdeveniments d'avui
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 21-02-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica