Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio

Descripció:

Ordre TEC/1023/2019, de 10 d'octubre, per la qual s'estableix la data a partir de la qual serà exigible la constitució de la garantia financera obligatòria  per a les    activitats  de l'annex III  de la Llei  26/2007,  de  23  d'octubre,  de  Responsabilitat  Mediambiental, classificades com a nivell de prioritat 3, mitjançant Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny.


Objecte:

La  present  ordre  ministerial  té  per  objecte  fixar  la  data  a partir de la qual   serà  exigible la constitució de la garantia financera obligatòria prevista en l'article 24 de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, per a les activitats de l'annex III de la mateixa, classificades amb nivell de prioritat 3 conforme a l'annex de l'Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, d'acord a l'establert en la disposició final quarta de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, i al calendari establert en l'Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny

Les  activitats  classificades  amb  nivell  de  prioritat  3  en  l'Ordre    ARM/1783/2011,  de 22 de juny, hauran de disposar d'una garantia financera que els permeti fer front a la  responsabilitat  mediambiental  inherent  a l'activitat o  activitats  que  pretenguin desenvolupar,  en  el  termini  de  dos  anys  a  explicar  des de la    data  d'entrada    en  vigor  de la    present ordre, a excepció de les activitats de cria intensiva d'aus de corral o de porcs que hauran de disposar de la garantia financera en el termini de tres anys a explicar des de la data d'entrada en vigor de la present ordre.


Data d'entrada en vigor:

La present ordre entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat.


Publicació oficial:

BOE núm. 248, de 15 d'octubre de 2019.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

08
dimecres
juliol 08, 2020
Esdeveniments d'avui
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
11-06-20 02:00:00 CEST - 19-07-20 01:59:59 CEST
29-05-20 02:00:00 CEST - 24-07-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica