Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación de 2007-2013

Objecte: En la present norma s'han recollit juntament amb els criteris generals de subvencionabilitat i justificació de les despeses, criteris específics que han de complir determinades despeses per a poder ser objecte de cofinançament a càrrec del Fons Social Europeu. Addicionalment, s'estableix l'obligació que les despeses cofinançades pel fons Europeu d'Adaptació a la Globalització haurien de complir amb les disposicions relatives a la justificació documental de les despeses finançades pel fons Social Europeu. En l'elaboració d'aquesta norma s'han tingut en compte els articles 29 a 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Criteris generals de subvencionabilitat Fons Social Europeu:

1. Les despeses subvencionables pel fons Social Europeu haurien de correspondre a operacions decidides per l'autoritat de gestió o els organismes intermedis del programa operatiu de referència, de conformitat amb els criteris fixats pel comitè de seguiment.

2. Serà subvencionable pel fons Social Europeu tot despesa efectivament abonada pels beneficiaris en l'execució de les operacions entre el 1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2015.

3. No obstant això, en el cas que el beneficiari no hagi d'abonar despesa alguna en l'execució de l'operació, seran subvencionables les despeses efectivament pagades als beneficiaris en operacions executades entre el 1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2015.

4. No podran optar a subvenció del FSE les següents despeses:

a) Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

b) Interessos deutors. Adquisicions noves o de segona mà de mobiliari, equip, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrens.

c) Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

d) Les despeses de procediments judicials.

5. Les contribucions en espècie, les despeses d'amortització, les despeses financeres i legals, així com els costos indirectes, seran subvencionables a càrrec del Fons Social Europeu quan es compleixin els requisits establerts en aquesta norma.

Data en què entra en vigor: L'endemà de la publicació al BOE. No obstant, les normes sobre despeses que s'estableixin seran d'aplicació a les despeses efectivament pagades a partir de l'1 de gener de 2007.

Publicació oficial: BOE núm. 252, de 18 d'octubre de 2008.

 

(Trobareu l'enllaç a aquesta Ordre a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)

 

Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

03
dijous
desembre 03, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica