Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden TMS/62/2019, de 28 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas en materia laboral y de Seguridad Social contempladas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de noviembre de 2018, por el que se declaran las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y la Comunidad Autónoma de Illes Balears "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil", como consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos los pasados días 18, 19, 20 y 21 de octubre

Descripció:

Ordre TMS/62/2019, de 28 de gener, per la qual es dicten normes per a l'aplicació de les mesures en matèria laboral i de Seguretat Social contemplades en l'Acord del Consell de Ministres, de 2 de novembre de 2018, pel qual es declaren les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Teruel i la Comunitat Autònoma de Illes Balears "zones afectades greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els passats dies 18, 19, 20 i 21 d'octubre.


Objecte:

Aquesta Ordre dicta les normes per a l'aplicació de les mesures en matèria laboral i de Seguretat Social contemplades en l'Acord del Consell de Ministres, de 2 de novembre de 2018, pel qual es declaren les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Teruel i la Comunitat Autònoma de Illes Balears "zones afectades greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els passats dies 18, 19, 20 i 21 d'octubre.

El seu objecte és assegurar l'efectiva aplicació d'aquestes mesures, així com per unificar criteris en la seva posada en pràctica. D'aquesta forma es fa necessari dictar les oportunes normes d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i eficiència, prevists en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Ja que es tracta en el present cas de complir amb la necessària regulació d'aquest aspecte parcial, en matèria laboral i de Seguretat Social, de les mesures contemplades sobre aquest tema en el referit article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, en el qual es preveu el conjunt de mesures aplicables quan es declari una zona afectada greument per una emergència de protecció civil, en els termes que han estat aprovats per l'Acord del Consell de Ministres, de 2 de novembre de 2018.


Data d'entrada en vigor:

La present ordre entra en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.


Publicació oficial:

BOE núm. 27, de 31 de gener de 2019.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

29
diumenge
novembre 29, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica