Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019

Descripció:

Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2019.


Objecte:

Es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2019.

En aquest sentit, de conformitat amb el que es disposa en l'article 19.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, l'article 130 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, va establir les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, desocupació, cessament d'activitat dels treballadors autònoms, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2018.

En haver quedat prorrogats de forma automàtica els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, en virtut del que es disposa en l'article 134.4 de la Constitució Espanyola, procedeix mantenir en els seus propis termes les normes de cotització previstes en el citat article 130, fins a tant s'aprovin els pressupostos corresponents a l'any 2019, si bé amb la necessària adaptació a les modificacions normatives que, amb posterioritat a la publicació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, han incidit en aquest àmbit.


Data d'entrada en vigor:

La present ordre entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», amb efectes des del dia 1 de gener de 2019.


Publicació oficial:

BOE núm. 29, de 2 de febrer de 2019.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

18
dimarts
maig 18, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica