Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

Objecte: Aquesta Ordre aprova el Document Tècnic que desenvolupa les Condicions Bàsiques d'Accessibilitat i no Discriminació per a l'Accés i la Utilització dels Espais Públics Urbanitzats tal com preveu la disposició final quarta del Reial decret 505/2007, de 20 d'abril.

Aquestes condicions bàsiques es deriven de l'aplicació dels principis d'igualtat d'oportunitats, autonomia personal, accessibilitat universal i disseny per a tots, prenent en consideració les necessitats de les persones amb diferents tipus de discapacitat permanent o temporal, així com les vinculades a l'ús d'ajudes tècniques i productes de suport. D'acord amb això, garantiran a totes les persones un ús no discriminatori, independent i segur dels espais públics urbanitzats, amb la finalitat de fer efectiva la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat universal.

Els espais públics es projectaran, construiran, restauraran, mantindran, utilitzaran i reurbanitzaran de manera que es compleixin, com a mínim, les condicions bàsiques que s'estableixen en aquesta Ordre, fomentant l'aplicació avançada de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions en els espais públics urbanitzats, al servei de totes les persones, fins i tot per a aquelles amb discapacitat permanent o temporal. A les zones urbanes consolidades, quan no sigui possible el compliment d'alguna d'aquestes condicions, es plantejaran les solucions alternatives que garanteixin la màxima accessibilitat possible.

El Document Tècnic aprovat per aquesta Ordre no serà d'aplicació obligatòria als espais públics urbanitzats nous, els plans dels quals i projectes siguin aprovats definitivament durant el transcurs dels sis primers mesos posteriors a la seva entrada en vigor. En relació amb els espais públics urbanitzats ja existents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, el contingut del document tècnic seran aplicable a partir de l'1 de gener de l'any 2019, en aquells que siguin susceptibles d'ajustos raonables, mitjançant les modificacions i adaptacions que siguin necessàries i adequades i que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda.

Aquesta Ordre deroga totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang s'oposin a l'establert en aquesta Ordre Ministerial.

Data d'entrada en vigor: Aquest Reial decret entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOE.

Publicació oficial:
BOE núm. 61, d'11 de març de 2010.

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

15
dissabte
maig 15, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica