Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: ORDRE GAP/539/2010, que regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals, i es crea l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions (modificació)

(La present Ordre ha estat modificada per l'Ordre GRI/73/2014, publicada al DOGC núm. 6593, de 31 de març de 2014. la qual trobareu com adjunta la zona d'informació annexa).

 

Descripció: ORDRE GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques, i es crea l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicoinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.

Objecte: Aquesta Ordre regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos, així com altra informació economicofinancera dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques.

Igualment té per objecte crear l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la seva documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes en compliment del que disposa l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de Catalunya.

Destinataris: els ens locals de Catalunya, els seus organismes autònoms, els ens públics empresarials que en depenen, les societats mercantils, el capital de les quals els pertany íntegrament, i els consorcis que tinguin caràcter local.

Entrada en vigor: El mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5762, de 24 de novembre de 2010 .

                             

(Podeu trobar l'ordre a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

30
divendres
octubre 30, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 10-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 14-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica