Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Ordre GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual s'estableix amb caràcter supletori la fixació de l'hora per a la sessió constitutiva de les corporacions municipals de Catalunya

Objecte:

Establir, amb caràcter supletori, per aquells municipis on no existeixi cap normativa específica o que no hagin fet convocatòria expressa de la sessió constitutiva, les 12 del migdia (del dia 13 de juny) com a hora de celebració de la sessió constitutiva. En el cas que no assisteixin a la sessió constitutiva la majoria absoluta del nombre legal de regidors/es electes, se celebrarà dos dies després a les 12 hores.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació oficial.


Publicació oficial:

DOGC 6880, de 27 de maig de 2015.


Observacions:

En la present Ordre s'estableix el següent: les corporacions municipals es constituiran, en sessió pública, el dia 13 de juny d'enguany, llevat que s'hagués presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels/de les regidors/es electes, cas en què es constituiran el dia 1 de juliol.

No obstant això, tenint en compte que l'article 195 de la Llei 5/1985 (LOREG) estableix que en cas de presentació de recurs contenciós electoral les corporacions municipals es constituiran el quarantè dia posterior a la celebració de les eleccions i que d'acord amb l'article 119 LOREG els dies s'entenen referits a dies naturals, la sessió constitutiva en cas de recurs contenciós electoral tindrà lloc el dia 3 de juliol.

NOVETAT: AL DOGC 6885, de 04.06.2015, s'ha publicat una correcció d'errades en el sentit que en cas de presentar-se recurs contenciós electoral les sessions es constituiran el dia 3 de juliol.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica