Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Descripció:

Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.


Objecte:

La modificació del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

De la present modificació, resulta destacable l'aclariment de la diferència entre el concepte del període mig de pagament a proveïdors al que es refereix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, i el termini màxim de pagament a proveïdors que s'estableix en la normativa en matèria de morositat regulat en la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Així mateix, s'ha de destacar la modificació del còmput de terminis de manera que es diferencia entre quan es requereixi l'aprovació de la corresponent certificació d'obra, quan sigui necessari acreditar la conformitat amb els béns entregats o serveis prestats o quan no resulti d'aplicació un procediment d'acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», excepte la modificació de l'article 5 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que entrarà en vigor l'1 d'abril de 2018, de conformitat amb el previst en la Disposició transitòria única.


Publicació oficial:

BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2017.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

18
dilluns
gener 18, 2021
Esdeveniments d'avui
17-01-21 01:00:00 CET - 22-01-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 25-01-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 21-02-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica