Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio, modifica Reglamento general actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y desarrollo de normas comunes de procedimientos de aplicación de tributos, Real Decreto 1065/2007

Descripció: Reial decret 1145/2011, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol.


Objecte: El present reial decret té per objectiu principal simplificar les obligacions dels inversors no residents en instruments financers de renda fixa per a la percepció efectiva dels seus rendiments. De la mateixa manera se simplifiquen les obligacions relatives als subjectes passius de l'Impost sobre Societats respecte de la inversió en determinats instruments financers de renda fixa. Així mateix, s'incorporen una sèrie de modificacions que són ajustos tècnics.

Aquest Reial decret deroga:

- L'apartat 1 de la disposició transitòria quarta del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol.

- El Reial decret 1285/1991, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el procediment de pagament d'interessos de Deute de l'Estat en anotacions a no residents que inverteixin a Espanya sense mediació d'establiment permanent.

-L'Ordre de 16 de setembre de 1991 per la qual es desenvolupa el Reial decret 1285/1991, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el procediment de pagament d'interessos de Deute de l'Estat en anotacions a no residents que inverteixin a Espanya sense mediació d'establiment permanent.

- Les lletres b) a g) del nombre 6 de l'apartat primer de l'Ordre de 19 de juny de 1997 per la qual es regulen les operacions de segregació de principal i cupons dels valors de Deute de l'Estat i la seva reconstitució i s'autoritza a la Direcció general del Tresor i Política Financera a formalitzar préstecs singulars amb institucions financeres.

- L'Ordre de 20 d'abril de 1998 relativa al procediment de pagament d'interessos de Deute de l'Estat en Anotacions a les entitats que es refereix l'article 9 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats.

- La Resolució de la Direcció general del Tresor i Política Financera de 24 de setembre de 1991 relativa al procediment de pagament d'interessos a no residents que inverteixin en Deute de l'Estat Anotada sense mediació d'establiment permanent.

Data en què entra en vigor: Aquest reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació al BOE i s'aplicarà als pagaments d'interessos, o amortització o reemborsament de valors emesos al descompte o segregats, que s'efectuïn a partir d'aquesta data.

Publicació oficial: BOE núm. 182 de 30 de juliol de 2011.

 

 (Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
novembre 01, 2020
Esdeveniments d'avui
09-10-20 02:00:00 CEST - 10-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 14-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica