Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, que modifica el Real Decreto 1371/2007, que aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» y modifica el Real Decreto 314/2006, que aprueba el Código Técnico de la Edificación

 

Descricpció: Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Objecte: La modificació del Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el Document Bàsic «DB-HR Protecció enfront del soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.

Queda modificat de la següent manera:

1. El paràgraf primer de la disposició transitòria segona queda redactat de la següent manera:

«Fins al 24 d'abril de 2009, podrà continuar aplicant-se el Reial decret 1909/1981, de 24 de juliol, pel qual s'aprova la norma bàsica de l'edificació NBE CA-81 sobre condicions acústiques en els edificis, modificada pel Reial decret 2115/1982, de 12 d'agost, passant a denominar-se NBE CA-82, i revisada per Ordre de 29 de setembre de 1988, passant a denominar-se NBE CA-88, sense perjudici de la seva derogació expressa en la disposició derogatoria única d'aquest Reial decret.»

2. El paràgraf primer de la disposició transitòria tercera queda redactat de la següent manera:

«Fins al 24 d'abril de 2009 podran aplicar-se les exigències bàsiques desenvolupades en el Document Bàsic «DB-HR Protecció davant del soroll» del CTE, sense perjudici del previst en la disposició final quarta d'aquest Reial decret sobre la seva entrada en vigor.»

Aquest reial decret té caràcter bàsic.

Data d'entrada en vigor: El mateix dia de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 252, de 20 d'octubre de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

25
dilluns
gener 25, 2021
Esdeveniments d'avui
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 21-02-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica