Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020

Descripció:

Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2020.


Objecte:

Aquest Reial decret té per objecte fixar el salari mínim interprofessional per a 2020.


Data d'entrada en vigor:

Aquest reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado» i farà efecte durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, procedint, en conseqüència, l'abonament del salari mínim en el mateix establert amb efectes de l'1 de gener de 2020.


Publicació oficial:

BOE núm. 31, de 5 de febrer de 2020.


Observacions:

El salari mínim per a qualsevol activitat en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 31,66 euros/dia o 950 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d'aquell.

Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense
incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata.

Per a l'aplicació en còmput anual del salari mínim es tindran en compte les
regles sobre compensació que s'estableixen en els articles següents d'aquest Reial decret.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica