Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 255/2006, por el que se modifica el Reglamento General de Ingreso del Personal de la AGE, Real Decreto 364/1995, y el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la AGE, Real Decreto 365/1995

Descripció: Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, por el que se modifican el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.

Objecte: Aquest Reial decret modifica el Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració general de l'Estat.  Es modifica aquesta norma per tal que la mobilitat per raons de salut o rehabilitació, com en el cas de mobilitat per raons de violència de gènere, l'adscripció només tingui caràcter definitiu quan l'interessat ocupi amb aquest caràcter el seu lloc d'origen. Igualment es clarifica la redacció de la valoració dels mèrits.  Finalment, també es modifica el Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat, establint-se els supòsits necessaris per declarar l'excedència voluntària per prestació de serveis en el sector públic, no incloent-se la prestació de llocs de treball de caràcter no funcionari interí o de personal laboral temporal.

Data que entra en vigor: Al dia següent de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 54, de 4 de març de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Igualment trobareu un resum de la norma. Aquesta norma forma part de la reunió trimestral 2/2006)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

05
dissabte
desembre 05, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica