Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión

Descripció:

Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió.


Objecte:

La concessió d'ajudes o subvencions en atenció a necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, amb les condicions i requisits establerts.

 


Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes, en els termes i requisits establerts en aquest reial decret els següents:

a) Les unitats familiars o de convivència econòmica que sofreixin danys personals o materials, ponderant-se, a aquest efecte, la quantia de l'ajuda en proporció als recursos econòmics de què disposin per a fer front a una situació d'emergència o catàstrofe.

b) Les Corporacions Locals que, així mateix, acreditin escassetat de recursos per a fer front a les despeses derivades d'actuacions davant situacions de greu risc o naturalesa castastrófica.

c) Les persones físiques o jurídiques que, requerides per l'autoritat competent, hagin dut a terme prestació personal o de béns, a causa d'una situació d'emergència.

d) Les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments mercantils, industrials o de serveis, amb menys de cinquanta empleats, els locals dels quals de negoci o béns afectes a aquesta activitat haguessin estat danyat directament pels fets derivats de la situació d'emergència o de naturalesa catastròfica.

e) Les Comunitats de Propietaris en règim de propietat horitzontal que hagin sofert danys en elements comuns d'ús general que afectin tant la seguretat com a la funcionalitat de l'immoble, derivats de la situació d'emergència o de naturalesa catastròfica.


Termini presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es presentaran, mitjançant els models normalitzats que es determinin reglamentàriament pel Ministeri de l'Interior, en la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent a la província en què s'hagin produït els fets causants de la sol·licitud, o en qualssevol dels registres que recull l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà a la data de terminació de tals fets.


Data publicació:

BOE núm. 67, de 19 de març de 2005.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

09
diumenge
maig 09, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica