Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio

Objecte: Les Comunitats autònomes en el seu els seus respectius estatuts d'autonomia, i de conformitat amb l'article 148.1.18 de la CE ,  ha assumit com a competència exclusiva la matèria d'ordenació del turisme en el seu àmbit territorial i ha aprovat les seves respectives normes sectorials. D'aquesta manera, la normativa estatal sobre la matèria  s'aplicava de forma supletòria.

 

Vist que la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici incorporava la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, incorporada a l'ordenament intern mitjançant i que posteriorment es va aprovar la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, s'ha revisat la normativa turística estatal i s'ha arribat a la conclusió que és necessària la derogació la normativa estatal sobre d'ordenació del turisme perquè siguin les pròpies comunitats autònomes les que adaptin les corresponents normes d'ordenació conformes amb la citada Directiva 2006/123/CE.

 

Per tot això aquest Reial decret deroga la següent normativa:

  • Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el que se aprueba el Estatuto ordenador de las Empresas y de las Actividades Turísticas Privadas.Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, de medidas de ordenación de la oferta turística.

  • Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, de ordenación de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas vacacionales.

  • Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio, sobre ordenación de establecimientos hoteleros.

  •  Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes.

Per altra banda, també queden derogades una sèrie d'ordres ministerials relatives a l'ordenació del turisme.

 

Data entrada en vigor: El dia següent al de publicació d'aquest Reial Decret en el BOE.

Publicació Oficial: BOE núm. 30, de 4 de febrer de 2010.

(Podeu aquest Reial decret a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
agost 01, 2021
Esdeveniments d'avui
26-07-21 02:00:00 CEST - 15-09-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica