Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española

Descripció:

Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola.


Objecte:

Aquest reial decret té per objecte desenvolupar la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola, així com l'article 89 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

El Reglament de desindexació concreta (articles 7 a 10), la manera en què els contractes subjectes al TRLCSP poden ser objecte de revisió (periòdica i predeterminada) de preus.

No obstant, atès que el sistema de revisió de preus en els contractes d'obra, i en els contractes de subministrament de fabricació d'armament i equipament de les Administracions Públiques, es trobava ja desenvolupat per altres normes reglamentàries i ordres ministerials que el nou Reglament no només no deroga o modifica, sinó que expressament ratifica (art.8), el cert és que l'autèntica novetat regulatòria té lloc en relació a la revisió de preus d'aquells contractes que no són d'obra (ni de subministrament d'armament).


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 30, de 4 de febrer de 2017.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dimecres
juny 23, 2021
Esdeveniments d'avui
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica