Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria

Descripció:

Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i el Reial decret 700/1988, d'1 de juliol, sobre expedients administratius de responsabilitat comptable derivats de les infraccions previstes en el títol VII de la Llei General Pressupostària.


Objecte:

Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i el Reial decret 700/1988, d'1 de juliol, sobre expedients administratius de responsabilitat comptable derivats de les infraccions previstes en el títol VII de la Llei General Pressupostària. té per objecte la qüestió següent:

L'art. 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques es va modificar pel Reial decret 773/2015.

Abans de la modificació enumerava les categories amb les lletres A, B, C... etc., i després de la modificació és 1, 2, 3... etc.

Aquesta modificació ja surt en els textos consolidats del Reial decret 1098/2001, però la DT 2a del Reial decret 773/2015 fa obligatòria la modificació per a les empreses a partir de l'1/1/2020. És a dir, han de modificar la seva classificació per adaptar-s'hi.

Ara, amb l'entrada en vigor del Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, aquesta obligatorietat s'ha posposat, essent que el termini és fins l'1 de gener de 2021 per als contractes d'obres la quantia de les quals excedeixi de 5.000.000 d'euros, o contractes de serveis la quantia dels quals excedeix d'1.200.000 €, i fins l'1 de gener de 2022 per a la resta de contractes d'obres o serveis.

Conseqüència d'això, l'1 de gener de 2022 perdran definitivament la seva vigència i eficàcia les classificacions "per lletres" per a tot tipus de contractes.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
diumenge
setembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
24-09-20 11:58:00 CEST - 02-10-20 12:58:00 CEST
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica