Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Descripció:

Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d'organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.


Objecte:

El present Reial decret té per objecte:

- L'establiment de les normes que regulen la constitució, composició i règim jurídic del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

- El desenvolupament de la regulació del procediment del recurs especial en matèria de contractació continguda en el Llibre I, Capítol VI, del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de les reclamacions regulades en el Títol VII de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, així com de les qüestions de nul·litat regulades en ambdues lleis.

- La regulació de la utilització de mitjans electrònics en la tramitació dels procediments referits a l'apartat anterior i la competència del qual correspongui al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, incloses les notificacions, comunicacions i l'accés a ells.

D'acord amb l'article 2.2 Els Tribunals o òrgans administratius creats per les comunitats autònomes per a resoldre els procediments al fet que es refereix aquest Reglament, es regiran per les normes de creació i desenvolupament aprovades per aquestes en tot el referent a l'organització, constitució i funcionament.


Data d'entrada en vigor:

Al cap d'un mes de la seva publicació en el BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 230, de 25 de setembre de 2015.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

03
dijous
desembre 03, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica