Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

(Al BOE núm. 29, de 3 de febrer de 2012, s'ha publicat una correció d'errades que trobareu com a URL adjunta a la zona d'informació annexa)

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum amb els principals aspectes que afecten als ens locals, que el podreu trobar a la zona d'informació annexa).

  

Descripció: Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Objecte: Regular la contractació del sector públic, a fi de garantir que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.
És igualment objecte d'aquesta Llei la regulació del règim jurídic aplicable als efectes, compliment i extinció dels contractes administratius, en atenció a les finalitats institucionals de caràcter públic que a través dels mateixos es tracten de realitzar.

Data en què entra en vigor: Al cap d'un mes de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Als arxius adjunts trobareu la taula de concordances del Reial decret legislatiu 3/2011, amb la Llei 30/2007).

(Normativa inclosa  a la reunió comarcal d'actualització jurídica de desembre de 2011).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

15
dissabte
maig 15, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica