Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Descripció:

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.


Objecte:

Aprovar el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Així mateix es deroga la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) i els articles de les diferents normes que han modificat l'EBEP durant la seva vigència.


Data d'entrada en vigor:

El present reial decret legislatiu i el text refós que aprova entraran en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE.

No obstant això, l'entrada en vigor de la durada prevista per al permís de paternitat en l'article 49.c) del text refós, es produirà en els termes previstos en la disposició transitòria sisena d'aquest text refós.

Finalment, l'entrada en vigor, tant de l'apartat 2 de l'article 50 com de la disposició addicional setzena del text refós, es produirà l'1 de gener de 2016.


Publicació oficial:

BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2015.


Observacions:

Correcció d'errades del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, publicada al BOE núm. 278, de 20 de novembre de 2015.

(La podeu consultar directament a través de l'enllaç relacionat)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

05
diumenge
juliol 05, 2020
Esdeveniments d'avui
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
11-06-20 02:00:00 CEST - 19-07-20 01:59:59 CEST
29-05-20 02:00:00 CEST - 24-07-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica