Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

Descripció:

Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.


Objecte:

Aprovar el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al present reial decret legislatiu i al text refós que aprova i, en particular, les següents:

a) Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl.

b) Els articles 1 a 19, les disposicions addicionals primera a quarta, les disposicions transitòries primera i segona i les disposicions finals dotzena i divuitena de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, així com les disposicions finals dinovena i vintena d'aquesta llei, en la mesura en què es refereixin a algun dels preceptes que la present disposició deroga.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2015.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

29
diumenge
novembre 29, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica