Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (acord de convalidació)

(Al BOE núm. 223, de 17 de setembre de 2013 s'ha publicat l'Acord de convalidació del present Reial decret llei, el qual podeu tribar com arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

Descripció: Reial decret llei 11/2013, de 2 d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social.

Objecte: El Reial decret llei recull mesures per a millorar la protecció social dels treballadors parcials, per establir normes de proporcionalitat entre l'esforç dels treballadors a temps parcial i els que tenen una jornada completa a l'hora d'accedir a una pensió.

Es modifiquen els articles 40, 41, 47, 51 i 82 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, l'art. 64 de la Llei concursal , de Llei reguladora de la jurisdicció social els articles 124 i 247 i del Reial decret 1483/2012 pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada els articles 3,4, 6, 17, 19, 26, 27 i 28.

El citat RDL també modifica, en matèria d'ocupació, atur i protecció social, la Llei General de la Seguretat Social (disposició addicional setena, articles 207, 209, 212, 213, 215, 231 i 233), Llei d'Ocupació (article 27), Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social (articles 22, 24, 25, 47i 48), Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació (article 5), i Reial decret 625/1985, de 2 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei 31/1984, de 2 d'agost, de protecció per atur (art. 28).

Cal destacar la modificació del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques, que permet incloure a la nova fase del mecanisme les obligacions pendents de pagament dels consells comarcals amb els seus proveïdors.

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació oficial.

Publicació oficial: BOE núm. 185, de 3 d'agost de 2013.

(Trobareu l'enllaç al Reial decret a la zona d'informació annexa, així com un resum del mateix.).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dimecres
juny 23, 2021
Esdeveniments d'avui
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica