Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Objecte: L'objecte del Reial decret-llei 13/2009, és crear el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, adscrit al Ministeri de Política Territorial, destinat a finançar la realització pels Ajuntaments d'inversions generadores d'ocupació i actuacions de caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Podran finançar-se a càrrec del Fons els contractes d'obres de competència municipal definides en l'article 9, i, si escau, el contracte de redacció del projecte i adreça d'aquestes obres, així com els contractes de subministrament per a l'equipament dels edificis i instal·lacions que siguin objecte d'aquests contractes d'obres, d'acord amb el previst en el mateix article. A més, podran finançar-se els contractes de subministraments que tinguin per objecte l'adquisició d'equips i sistemes de telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus dispositius i programes; i els contractes de serveis que tinguin per objecte la implantació i desenvolupament de sistemes i programes informàtics dirigits a donar compliment al mandat de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, quedant exclosos els serveis de manteniment.

Així mateix podran finançar-se despeses corrents vinculats a programes d'actuació en l'àmbit educatiu i altres de caràcter social de competència municipal, i fins a un muntant equivalent al 20 per cent dels fons que corresponguin a cada Ajuntament.

Els Ajuntaments podran obtenir recursos del Fons per a finançar les despeses als quals es refereixen els apartats 1 i 2 fins a l'import màxim que per a cada Ajuntament es determini en funció dels criteris de repartiment establerts en l'article 3 .

 

El termini de presentació pels ajuntaments de les sol·licituds de finançament a les quals es refereix aquest reial decret-llei serà de tres mesos, comptats a partir de l'endemà a la publicació en al BOE de la resolució del Secretari d'Estat de Cooperació Territorial en la qual s'estableixi el model per a la presentació de sol·licituds i les condicions per a la seva tramitació.

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 259, de 27 d'octubre de 2009.

(Trobareu l'enllaç al Reial decret llei a la zona d'informació annexa)

 

ASSISTÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ: El Servei d'Assistència Muncipial  mitjançant el secretari interventor del SAM adscrit a cada comarca, us assessorarà en la tramitació de la sol·licitud i documentació de la subvenció.

La Unitat de secretaria intervenció municipal  ha creat un modelatge del  fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local que conté el calendari d'actuacions del fons, la normativa aplicable, modelatge amb l'expedient per a l'aprovació d'obres per tramitació urgent i els documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud de finançament, models de plecs de clàusules, i adreçes web interés.

(Podeu trobar  la fitxa del modelatge del Fons estatal per a l'ocupació  i la sostenibilitat  local a la zona de fitxes relacionades a la qual es té accés amb l'usuari i contrasenya de l'esam. En aquesta fitxa hi trobareu un índex amb la relació de documents que es troben a la zona d'informació annexa .  En aquest index s'afegiran els documents a mesura que la tramitació ho requereixi).

 


 

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dimecres
juny 23, 2021
Esdeveniments d'avui
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica