Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones

Descripció:

Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.


Objecte:

El  present  Reial decret llei  té  per  objecte  regular  aquest  marc  normatiu,  que  comprèn  mesures  urgents  relatives a la documentació  nacional  d'identitat;    a la    identificació  electrònica  davant  les  Administracions  Públiques;  a les dades que obren en poder  de les Administracions  Públiques;  a la contractació  pública  i  al  sector de les telecomunicacions.


Data d'entrada en vigor:

El present Reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».


Publicació oficial:

BOE núm. 266, de 5 d'octubre de 2019.


Observacions:

- Modificació  de  la  Llei 39/2015,  d'1 d'octubre,  del  Procediment  Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

 • Nova redacció art.9
 • Nova redacció art. 10
 • Nova DA sisena

- Modificació de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 • Nou art. 46 bis
 • Nova redacció art. 155

- Modificació de  la  Llei 9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector Públic,  per  la  qual  es  transposen  a l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014:

 • Nova redacció art. 35.1 d)
 • Nova lletra h) art. 39.2
 • Nova redacció art. 71.2 d)
 • Nova redacció art. 116.1
 • Nova redacció art. 122.2
 • Nova redacció art. 202.1
 • Nova redacció art. 215.4

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
dijous
octubre 01, 2020
Esdeveniments d'avui
24-09-20 11:58:00 CEST - 02-10-20 12:58:00 CEST
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica