Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Descripció:

Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.


Objecte:

Aquest reial decret llei té per objecte aprovar un conjunt de meusres urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.


Data d'entrada en vigor:

El present reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado».


Publicació oficial:

BOE núm. 19, de 22 de gener de 2020.


Observacions:

El II Acord per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, signat el  9 de març de 2018 pel Govern d'Espanya, i les organitzacions sindicals CC.OO., UGT i CSIF, estableix un marc pluriennal d'increment retributiu per als empleats al servei de les Administracions Públiques que s'estén entre els anys 2018 i 2020.

En el mateix es preveu per als citats anys un increment salarial fix, més un percentatge addicional  d'increment lligat al creixement de la economia,  que  hauran de recollir les successives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

Com vulgui que la situació de pròrroga pressupostària dels Pressupostos de 2018 es manté en l'actualitat, es fa necessari l'aprovaci d'aquesta norma, que possibilita  l'increment de les  retribucions del personal al servei del sector públic previst en el citat Acord i amb efectes d'1 de gener de 2020.

En  particular el seu contingut  es limita  a regular exclusivament  aquells aspectes indispensables per a aprovar amb efectes d'1 de gener de 2020 l'increment retributiu del personal al servei del sector públic, i inclou tots els ajustos que es consideren necessaris perquè aquest increment es faci efectiu.

S'inclouen també els Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres concertats.

De manera més precisa s'estableix per a cadascun dels diferents col·lectius que formen part del sector públic una pujada fixa del 2%, i d'un 0,3% de fons addicionals que es reparteixen per a la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència i estan subjectes a negociació amb les organitzacions sindicals per cada Administració.

També es regula un increment variable, en els següents termes:

Per a un creixement del PIB, igual o superior al 2,5% serà un 1% addicional. Per a un
creixement del PIB inferior al  2,5%, l'increment disminuirà proporcionalment  en  funció de la reducció del creixement que s'hagi produït sobre dita 2,5%.

Les normes que regulen l'increment retributiu contingudes en aquest reial decret llei, en tant se'ls atribueix la naturalesa de norma bàsica, aplicable a totes  les  Administracions públiques, s'estenen no sols als empleats del sector públic estatal, sinó també als del sector públic autonòmic i local.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica