Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento

Descripció:

Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i deslliurament.


Objecte:

Regula la creació del Fons COVID-19 de 16.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes amb el qual es finançarà el cost de la pandèmia i es compensarà la caiguda dels ingressos de les regions per la menor activitat econòmica i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i deslliurament.

Modificació de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària.

La Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària, queda modificada com segueix:

Un. S'introdueix un nou apartat 9 en l'article 99 amb la següent redacció:

«9. Les actuacions de l'Administració i dels obligats tributaris en els procediments d'aplicació dels tributs podran realitzar-se a través de sistemes digitals que, mitjançant la videoconferència o un altre sistema similar, permetin la comunicació bidireccional i simultània d'imatge i so, la interacció visual, auditiva i verbal entre els obligats tributaris i l'òrgan actuant, i garanteixin la transmissió i recepció segures dels documents que, en el seu cas, recullin el resultat de les actuacions realitzades, assegurant la seva autoria, autenticitat i integritat.

La utilització d'aquests sistemes es produirà quan ho determini l'Administració Tributària i requerirà la conformitat de l'obligat tributari en relació amb el seu ús i amb la data i hora del seu desenvolupament.»

Dos. S'introdueix una nova lletra e) en l'apartat 1 de l'article 151 amb la següent redacció:

«e) En els llocs assenyalats en les lletres anteriors o en un altre lloc, quan aquestes actuacions es realitzin a través dels sistemes digitals prevists en l'article 99.9 d'aquesta Llei. La utilització d'aquests sistemes requerirà la conformitat de l'obligat tributari.»


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 169, de 17 de juny de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

26
dilluns
octubre 26, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica