Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad

Descripció:

Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i la Universitat.


Objecte:

Aquest Reial decret llei modifica  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, afegint dos nous paràgrafs a la Disposició Addicional 54:

"En els contractes menors que se celebrin pels agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, la tramitació de l'expedient exigirà l'emissió d'un informe de l'òrgan de contractació justificant de manera motivada  la necessitat del contracte i que no s'està alterant el seu objecte amb la finalitat d'evitar l'aplicació dels llindars aplicables als mateixos.

El que es disposa en el paràgraf anterior no serà aplicable en aquells contractes el pagament dels quals es verifiqui a través del sistema de bestretes de caixa fixa o un altre similar per realitzar pagaments menors, sempre que el valor benvolgut del contracte no excedeixi de 5.000 euros".


Data d'entrada en vigor:

El present real decret llei entrarà en vigor el mateix día de la seva publicació en el BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 35, de 9 de febrer de 2019Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
divendres
novembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica