Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Descripció:

Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.


Objecte:

En aquest Pacte d'Estat s'estableixen una sèrie de mesures urgents per lluitar contra la violència de gènere. Una de les mesures consisteix en la necessitat d'adoptar les modificacions legals oportunes perquè l'Administració local pugui dur a terme actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere, ja que es tracta de l'administració més propera a la ciutadania i, per tant, a les víctimes. En aquest sentit, es planteja que aquestes qüestions hauran de formar part del catàleg de matèries recollit com de competència pròpia dels municipis en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

D'altra banda, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, estableix quanties específiques destinades a les entitats locals dirigides a implementar el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.

Tot això fa imprescindible la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per poder permetre el desenvolupament de polítiques contra la violència de gènere, i que aquesta modificació es realitzi amb tota celeritat, per evitar que les possibles actuacions previstes per les entitats locals no puguin ser desenvolupades per la falta d'adaptació de les disposicions vigents, alguna cosa que redundaria en un enorme perjudici per a les dones víctimes de la violència de gènere, així com els seus fills i filles.

 


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 188, dia 4 d'agost de 2018.


Observacions:

Disposició final primera. Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
S'afegeix un paràgraf o) a l'apartat 2 de l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la següent redacció:

o) Actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere.

Disposició final tercera. Distribució dels fons destinats al compliment del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere, assignats als ajuntaments per a programes dirigits a la erradicació de la violència de gènere.

1.Els fons destinats al compliment del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere, assignats, via transferència finalista i directa, o través d'altres Entitats Locals, als ajuntaments per a programes dirigits a la erradicació de la violència de gènere, previstos en la disposició final sisena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de  Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2018, així com els fons assignats en posteriors lleis de pressupostos, es distribuiran segons els següents criteris:

a) Una quantitat fixa per municipi.

La quantia per a l'any 2018 serà de 689 euros.

b) Una quantitat fixa, en funció del nombre d'habitants de dret del municipi.

La xifra d'habitants de dret serà la de població del Padró municipal vigent a 1 de gener de 2017 i oficialment aprovat pel Govern.

La quantia per a l'any 2018 serà de 0,18 euros per habitant.

c) L'import de la transferència vindrà dau per la suma de les quanties  anteriorment assenyalades.

El romanent que existeixi després de l'anterior repartiment es distribuirà proporcionalment entre tots els municipis incorporats al Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere a data 1 de juliol de l'any al que correspongui l'assignació del fons.

2.  Els fons hauran de destinar-se a programes dirigits a la erradicació de la violència de gènere.

3. S'habilita al Govern perquè, per Reial decret del Consell de Ministres, modifiqui les quanties a distribuir, els criteris i el procediment de distribució.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
novembre 01, 2020
Esdeveniments d'avui
09-10-20 02:00:00 CEST - 10-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 14-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica