Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia

Descripció:

Reial Decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.


Objecte:

- La regulació continguda en aquesta norma és d'aplicació a les relacions de treball en les que concorrin les condicions descrites a l'article 1.1 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (RDL 2/2015), que es desenvolupen a distància amb caràcter regular.

La DA 2 estableix que les previsions d'aquest Reial decret llei no seran d'aplicació al personal laboral al servei de les Administracions Públiques. D'acord amb la disposició transitòria segona, fins que no s'aprovi la normativa específica, el personal laboral al servei de les Administracions públiques es regirà per l'establert a l'art. 13 del TRLET en la seva redacció anterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

- La DF 9 modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,  del Procediment Administratiu Comú de els Administracions Públiques. Es modifica la disposició addicional setena en el sentit d'ajornar l'entrada en vigor de les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic que produiran efectes a partir del dia 2 d'abril de 2021.

- Tipus impositiu del 0% de l'IVA sobre adquisicions de béns necessaris per combatre la COVID-19. 

La Disposició addicional setena prorroga fins el 31 d'octubre de 2020 la mesura establerta pel Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, conforme s'estableix un tipus impositiu del 0% en l'IVA sobre les adquisicions dels béns necessaris per combatre els efectes de la COVID-19, els destinataris dels quals siguin entitats de Dret públic. 

A més a més, el Reial decret llei 28/2020 actualitza al seu Annex la relació de béns als quals és d'aplicació aquesta mesura, entre d'altres s'han afegit al llistat els hisops amb mitjà de transport viral.


Data d'entrada en vigor:

Als 20 dies de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 253, de 23 de setembre de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica