Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto que modifica el Reglamento de los Servicios de Prevenció, la Ley de subcontratación en el sector de la construcción y las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en obras de construcción

Descripció: Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

Objecte: Aquest Reial Decret modifica el Reglament de Serveis de Prevenció per a millorar la qualitat i eficàcia del sistema de prevenció de riscos laborals, a tal efecte:

  • S'adequa el procediment d'acreditació de les entitats especialitzades conforme a l'assenyalat en la recent modificació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per part de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, en el sentit d'establir una acreditació única per a aquestes entitats.
  • S'afavoreix l'augment de la qualitat del servei a prestar a les empreses per les entitats especialitzades.
  • Es millora el tractament de la informació de les entitats especialitzades i es permet un millor coneixement de les dades per les autoritats i els ciutadans, pel que es modifica el contingut de la disposició referent a registres de les entitats especialitzades

D'altra banda, s'han inclòs modificacions en el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, sobre el llibre de subcontractació i el còmput de socis treballadors de les cooperatives de treball associat.

La disposició derogatòria única d'aquest Reial decret deroga la següent normativa:

  • La disposició transitòria tercera del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
  • L'article 18 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
  • Totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang s'oposin a l'establert en el present reial decret.

Data d'entrada en vigor: El present reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 70, de 23 de març de 2010.

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
diumenge
juliol 12, 2020
Esdeveniments d'avui
10-07-20 02:00:00 CEST - 15-09-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
11-06-20 02:00:00 CEST - 19-07-20 01:59:59 CEST
29-05-20 02:00:00 CEST - 24-07-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica