Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2009, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics

(La present Resolució és d'aplicació a la tramesa dels comptes generals de l'exercici 2008, d'acord amb el que s'estableix a la Resolució de 15 d'abril de 2011, que fa públic l'Acord de Ple de la Sindicatura de Comptes)

Descripció: RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2009, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics.

Objecte: Mitjançant l'Acord del 6 de febrer de 2007, el Ple de la Sindicatura de Comptes va implantar un sistema de tramesa telemàtica dels comptes generals de les corporacions locals, i va establir els paràmetres tècnics per poder portar-la a terme. Atès que d'ençà d'aquesta publicació s'han produït modificacions en l'àmbit de la legislació mercantil aplicable i donat que s'ha obtingut experiència en l'aplicació del sistema implantat, s'ha considerat necessari actualitzar els formats dels esquemes i les plantilles que constitueixen la base per a la tramesa telemàtica dels comptes generals, així com incorporar uns fitxers d'informació corporativa bàsica. Per tot això, s'ha fet imprescindible actualitzar l'esmentat Acord del 6 de febrer de 2007.

Les modificacions es concreten, fonamentalement, en els punts següents:

1) La inclusió de dos fitxers d'informació addicional referent a cada corporació local.

2) La codificació dels fitxers dels nous estats comptables previstos en la nova legislació mercantil: l'estat de variació de fluxos d'efectiu i l'estat de variació del patrimoni net.

3) La previsió de la doble alternativa per a les societats mercantils de la tramesa de la informació dels comptes anuals en dos formats diferents.

Publicació oficial: DOGC núm. 5355, de 7 d'abril de 2009.

 

(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a la Resolució.)

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

30
dilluns
novembre 30, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica